top of page

Utdanningshjelpen er en frivillig organisasjon startet i 2006, med visjonen om å gjøre utdanning til en mulighet for alle.

mosamik.png
kenya.png
Ghana.png
etiopia.png
palestina.png

UTDANNING FORANDRER LIV

Hvilke land og byer vi har prosjekter har endret seg over tid, men det er viktig for oss å følge opp hver enkelt elev vi har begynt å støtte. 

I 2018 har Utdanningshjelpen tre prosjektland vi operer i: Kenya, Ghana og Mosambik. Her har vi totalt 18 elever som mottar støtte til utdanning, fordelt fra barneskole til master-nivå på universiteter. Tidligere har vi hatt elever i landene Etiopia og Palestina

PROSJEKTLANDENE 

GHANA

I over ti år har Utdanningshjelpen hatt elever i Ghana som mottar støtte. Ghana er i dag vårt største prosjekt-land. Vi har vurdert å utvide til flere regioner i Ghana, men på grunn av dårlig infrastruktur har ikke dette vært mulig.

MOSAMBIK

Utdanningshjelpen har tre aktive prosjekter i landene Kenya, Ghana og Mosambik, men har tidligere vært i Etiopia og Palestina

KENYA

Da organisasjonen startet i 2006 var det basert på en av grunnleggerne, Felix, sin bakgrunn hvor han selv fikk støtte til å fullføre skolen. I dag har vi både folk på internship og i utdanning i Kenya.

TIDLIGERE LAND

PALESTINA

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

ETIOPIA 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

bottom of page