top of page
Image by Tobias Nii Kwatei Quartey

GHANA

Støtt elevene i 

Ghana

Ghana

Bakgrunn for prosjektet

Gir tilbake

I over ti år har Utdanningshjelpen hatt elever i Ghana som mottar støtte, og Ghana-prosjektet er i dag vårt største med totalt 13 elever jevnt fordelt på alle trinn. På tross av utfordringer fullfører de eksamenene med gode karakter, og med en vilje til å gjøre en forskjell for samfunnet rundt seg.

I motsetning til norske elever har elever i Ghana mange utfordringer når det gjelder både utdanningsinstitusjonene og samfunnsstrukturen ellers som gjør det vanskeligere å fullføre skolen. Mange faller fra på grunn av mangel på økonomiske ressurser, og her prøver vi i Utdanningshjelpen å hjelpe til så godt vi kan gjennom å støtte elever finansielt. For elevene vi støtter i Ghana gjør derfor hvert eneste bidrag en forskjell.

Ønske om å gjøre en forskjell

Guro Sørensen

En av grunnene til at vi begynte å støtte elever i Ghana, i tillegg til tilgjengelige muligheter, er den økonomiske situasjonen for mange av landets barn og unge. Flere faller fra på grunn av at de mangler økonomiske ressurser til å betale alle skoleutgiftene. De får dermed ikke muligheten til å realisere sitt potensial, og gjøre en forskjell for samfunnet rundt seg. Støtte til utdanning kan derfor gjøre store forskjeller for de som mottar den. Som tidligere organisasjonssekretær Guro Lundby Sørensen en gang sa:

"Kanskje jeg har vært med på å kjøpe skolebøker og ransel til den neste Kofi Annan, og dette gjennom Utdanningshjelpens innsats"

Sitat fra tidligere elev

Magdaline

Having a good education and becoming someone great and influential in life has always been my dream. Achieving this dream was difficult for me at the beginning of my education due to financial crises my family faced, however, this dream was ignited when I received aid from this noble organization. I am a beneficiary of your educational support program in Ghana from Senior High School through to tertiary and it has been a great help to me and my family. (...) I must say I have been equipped with great knowledge and skill from my education which will not only help me to achieve my dreams but also help in the development of my country.

Magdaline Owusu

Anchor 1
bottom of page