top of page
Image by Zach Vessels

KENYA

Støtt elevene i Kenya

Bakgrunn for prosjektet

Gir tilbake

Helt siden Utdanningshjelpen ble grunnlagt i 2006 har vi hatt elever i Kenya som får støtte til utdanning. Dette er blant annet fordi Kenya er hjemlandet til en av organisasjonens grunnlegere, Felix, og hans historie er et bra eksempel på hvor mye utdanning kan bety for en person og samfunnet rundt. 

De studentene vi hjelper med utdanningsstøtte i dag har vi fulgt over lengre tid, og vi har dermed fått være vitne til hvor hardt de jobber for å nå sine mål. På tross av utfordringer både før og under utdannelsen har de klart å gjøre det bra, ikke bare på skolen, men også i frivillige prosjekter. De har et stort ønske om å gi noe tilbake til samfunnet, og anser utdanning som nøkkelen til å nå dette målet. 

Tilbake til der det startet

Felix Osok

I tillegg til at Felix Osok er fra Kenya, er det flere andre grunner til at organisasjonen valgte å støtte elever i Kenya. Halvparten av befolkningen lever under fattigdomsgrensen, og på grunn av klimaendringer har de store tilpasningsproblemer. Til tross for at landet er relativt politisk stabilt, sliter de også med korrupsjon og etniske motsetninger. I tillegg til fattigdom er også Osiri Beach i Kenya et av de områdene som er svært hardt rammet av HIV/AIDS-epidemien. Dette har ført til at mange barn og unge mangler en eller begge foreldrene. Utdanning er en viktig nøkkel for å kunne snu dette, gjennom bevisstgjøring og kunnskap. 

En annen viktig grunn er at det tidligere har vært liten tilgang på utdanning, og forskjell i hva hvert av kjønnene har fått lov til å gjøre. Med utdanning kan både jenter og gutter få flere muligheter, og bestemme mer over egne valg. 

La oss arbeide samlet

Øst-Afrika

Til tross for utfordringer har Kenya flere av Øst-Afrikas beste aviser, slik som The Standard og The Nation, som ofte kritiserer regjeringen og tar opp korrupsjonssaker. Og når vi ser elevene vi støtter trosse livsutfordringer og fullføre skolegangen sin, vet vi at det er et finnes mye håp for den nye generasjonen. Kenya har et nasjonalt motto; "Harambee", som betyr "La oss arbeide samlet". Dét er akkurat det vi og alle våre frivillige skal fortsette å gjøre i årene som kommer. 

Anchor 1
bottom of page