top of page
Image by redcharlie

MOSAMBIK

Støtt elevene i 

Mosambik

Bakgrunn for prosjektet

Gir tilbake

Siden 2010 har Utdanningshjelpen vært til stede i Mosambik og gitt støtte til elever og studenter. I dag har vi to elever vi snart har fulgt helt i mål. På grunn av begrensede ressurser de siste årene valgte vi å fokusere på å følge disse to helt til mål, framfor å ta inn nye elever. Å få følge dem har vært en kilde til inspirasjon, for dette er elever som står på alt kan.

Positiv utvikling

Mosambik

Mosambik er et land som har gjennomgått store endringer de siste 40 årene. Fram til 1976 var landet en portugisisk koloni, og turbulente år med borgerkrig fulgte etter frigjøringen. I dag har landet åpne valg, stemmerett for alle over 18 år, og en økonomi i stor vekst. 

Livet i Mosambik kan være vanskelig, og i blant faller skoleelever fra av ulike grunner. For noen år siden falt en av våre elever fra skolen, og han er for oss derfor en påminnelse om hvor viktig det er å bidra til å fortsette utviklingen av landet.

To dedikerte elever

Sonia & Manuel

UH har i flere år støttet to utrolig flinke og dedikerte elever i Mosambik: Sonia Ancha Adamo, og Manuel Jaime Adeado. Begge to har vært best i sine klasser og fullfører sin høyere utdanning om bare noen måneder! De har et sterkt ønske om å gjøre en forskjell for samfunnet sitt, og Sonia med sin grad i psykologi ønsker å starte en gruppe som skal jobbe for kvinners mulighet til utdanning. Dette er viktig arbeid i Mosambik, hvor analfabetisme er veldig utbredt, og da særlig blant kvinner.

Anchor 1
bottom of page