Om oss

Utdanningshjelpen ble startet i 2006, med visjonen om at utdanning skal være en menneskerett. Det gir individer mulighet til å realisere sitt eget potensial, uavhengig av deres kjønn, etnisitet eller andre egenskaper. Vi ser på utdanning som nøkkelen til utvikling både for enkeltpersoner og samfunnet rundt dem.

Videre har vi som mål at minst 50% av de som mottar stipend er jenter, slik at vi sikrer at begge kjønn har like muligheter. I tillegg ønsker vi at vårt arbeid skal være positivt for lokalsamfunnet rundt elevene og bærekraftig på sikt. Derfor samarbeider vi med lokale personer, organisasjoner og skoler, framfor å gå inn og bygge og styre alt selv. 

Jeg har alltid vært opptatt av empowerement, og utdanning er en av måtene å få til det. Utdanningshjelpens prosjekter bidrar til å styrke mulighetene for barn og unge til å oppnå sitt fulle potensiale, uansett kjønn eller sosioøkonomisk bakgrunn. Ved å gi tilgang til gratis utdanning skaper vi mulighet til opplevelsen av empowerement, som elevene kan bruke til å videre styrke og eventuelt gjenbygge egne samfunn. 

Mabel, Daglig leder

Slik jobber vi

For oss i Utdanningshjelpen er det viktig å ikke bare samarbeide med lokale partnere, men også sørge for at hver elev vi støtter kommer i mål. For å få til dette jobber vi på følgende måte: 

 • Hvert av prosjektlandene har én prosjektleder, og en eller flere lokale støttepersoner. Hvilke land og byer vi har prosjekter i endres over tid, men det er viktig for oss å følge opp hver enkelt elev vi har begynt å støtte. Dette får vi til på grunn av våre prosjektledere og støttepersoner.

 • Lokale partnere koordinerer og overser både prosjektfremgang og pengestrøm. De gir månedlige rapporteringer til Utdanningshjelpen sentralt, og regnskapsrapportering hvert kvartal. 

Utdanningshjelpen
OSBECAF
Skole/ Universitetet
 • Innsamling og formidling av midler
 • Retningslinjer for prosjekter
 • Resultatoppfølging og evaluering
 • Rekruttering og oppfølging av hver enkelt elev
 • Månedlige samlinger med alle elevene
 • Regnskap og rapportering
Pengestrøm
 • Undervisning og oppfølging av hver elev
 • Løpende dialog med oppfølgingsgruppa i OSBECAF
Lokale feltrepresentanter
Ekstern kontroll av resultater og regnskap lokalt
Ekstern rapportering og rådgiving

E-post:

​​post@utdanningshjelpen.no

Kontakt

Vår facebook side: 

 • Grey Facebook Icon

Organisasjonsnummer:

 

990495769

Utdanningshjelpen er godkjent av: 

ik-stempel-transparent.png

Oslo, Norge