top of page
crew.jpg

UTDANNINGSHJELPEN

Hvordan vi jobber & vår historie 

OM OSS

Utdanningshjelpen ble startet i 2006, med visjonen om at utdanning skal være en menneskerett. Det gir individer mulighet til å realisere sitt eget potensial, uavhengig av deres kjønn, etnisitet eller andre egenskaper. Vi ser på utdanning som nøkkelen til utvikling både for enkeltpersoner og samfunnet rundt dem.

Videre har vi som mål at minst 50% av de som mottar stipend er jenter, slik at vi sikrer at begge kjønn har like muligheter. I tillegg ønsker vi at vårt arbeid skal være positivt for lokalsamfunnet rundt elevene og bærekraftig på sikt. Derfor samarbeider vi med lokale personer, organisasjoner og skoler, framfor å gå inn og bygge og styre alt selv.

kontroll fra a til å

Utdanningshjelpen

OSBECAF

Skole/Universitetet

Lokale feltrepresentanter

Pengestrøm
Utdanningshjelpen
13321729_994421267340253_118633640825068

2019 årsmøte 

  • Innsamling og formidling av midler.
  • Retningslinjer for prosjekter.
  • Resultatoppfølging og evaluering.
nate-greno-800068-unsplash.jpg

2019 årsmøte 

OSBECAF
  • Rekruttering og oppfølging av hver enkelt elev.
  • Månedlige samlinger med alle elevene.
  • Regnskap og rapportering.
Skole/Universitetet
Kenya2007-098-1024x768.jpg

2019 årsmøte 

  • Undervisning og oppfølging av hver elev.
  • Løpende dialog med oppfølgingsgruppa i OSBECAF.
5EAB404F-F0A2-4B6A-9A92-299F3E747A482-30

2019 årsmøte 

Lokale feltrepresentanter
  • Ekstern kontroll av resultater og regnskap lokalt.
  • Ekstern rapportering og rådgiving.
Om oss
bottom of page