top of page
Image by Mickael Tournier

Projekland 

Suksess & utfordringer

 Utdanningshjelpen hatt totalt 5 land hvor

 vi har hatt elever.

Anchor 1

PROJEKTLANDENE

Siden oppstart i 2006 har Utdanningshjelpen hatt totalt 5 land hvor vi har hatt elever; Kenya, Ghana, Mosambik, Etiopia og Palestina. I dag har vi elever i de tre første landene, hvor flere av dem snart er ferdige med høyere utdanning.

KENYA

2006 - D.D

Siden start i 2006 har Utdanningshjelpen hatt elever i Kenya som mottar støtte til utdanning. Grunnet knappe ressurser de siste årene har vi valgt å følge tre elever vi har støttet en stund fram til mål framfor å ta inn nye. 

Image by Cytonn Photography

GHANA

2008 - D.D

Ghana-projektet ble innlemmet i organisasjonen fra 2008, og i dag støtter vi fortsatt elever her.

Image by nana o.

MOSAMBIK

2009 - D.D

I Mosambik har vi de siste årene hatt to elever som virkelig har gjort en bra innsats på skolen, og det har vært spennende for oss å følge med på.

Kenya2007-098-1024x768.jpg

Suksess & utfordringer

Grunnene til at vi ikke lenger har elever vi støtter i Etiopia og Palestina er både bra og triste.

Etiopia var et suksessfullt prosjekt, og vi kunne trekke oss ut da de fortsatte på egen hånd.

Ved å samarbeide lokalt nådde vi målet om bærekraft, og da vår jobb var ferdig så vi at de fortsatte videre med god oppnåelse. 

Palestinaprosjektet ble avsluttet på grunn av konflikten som er der, da vi ikke kunne garantere at elevene kom seg trygt på skolen.

bottom of page