Våre Prosjektland

Siden oppstart i 2006 har Utdanningshjelpen hatt totalt 5 land hvor vi har hatt elever; Kenya, Ghana, Mosambik, Etiopia og Palestina. I dag har vi elever i de tre første landene, hvor flere av dem snart er ferdige med høyere utdanning.

Suksess og utfordringer

Grunnene til at vi ikke lenger har elever vi støtter i Etiopia og Palestina er både bra og triste. Etiopia var et suksessfullt prosjekt, og vi kunne trekke oss ut da de fortsatte på egen hånd. Ved å samarbeide lokalt nådde vi målet om bærekraft, og da vår jobb var ferdig så vi at de fortsatte videre med god oppnåelse. 

Palestinaprosjektet ble avsluttet på grunn av konflikten som er der, da vi ikke kunne garantere at elevene kom seg trygt på skolen.

Utdanning forandrer liv

Prosjektland

Kenya
Ghana
Mosambik

E-post:

​​post@utdanningshjelpen.no

Kontakt

Vår facebook side: 

  • Grey Facebook Icon

Organisasjonsnummer:

 

990495769

Utdanningshjelpen er godkjent av: 

ik-stempel-transparent.png

Oslo, Norge