Slik jobber vi

Vi i Utdanningshjelpen har flere rutiner for å sikre at pengene vi mottar går til å betale elevenes skoleavgift og skoleutstyr. Skal det skapes muligheter for flere, så må vi være sikre på at det er elevene vi støtter som får den støtten de skal ha. I tillegg ønsker vi ikke bare å bidra med finansiell støtte, vi vil også at elevene skal føle at de har noen som følger dem hele veien til mål. 

Oppfølging og bevis

 

For å sikre at pengene går dit de skal, og at elevene har noen som støtter dem hele veien til mål, jobber vi på følgende måte: 

 • Hvert av prosjektlandene har én prosjektleder, og en eller flere lokale støttepersoner. Hvilke land og byer vi har prosjekter i endres over tid, men vi følger alltid hver elev vi har begynt å støtte hele veien til endt skolegang. Dette får vi til på grunn av den fantastiske jobben våre prosjektledere og støttepersoner gjør.

 • Lokale partnere koordinerer og overser både prosjektfremgang og pengestrøm. De gir månedlige rapporteringer til Utdanningshjelpen hjemme i Norge, og regnskapsrapportering hvert kvartal.

Utdanningshjelpen
OSBECAF
Skole/ Universitetet
 • Innsamling og formidling av midler
 • Retningslinjer for prosjekter
 • Resultatoppfølging og evaluering
 • Rekruttering og oppfølging av hver enkelt elev
 • Månedlige samlinger med alle elevene
 • Regnskap og rapportering
Pengestrøm
 • Undervisning og oppfølging av hver elev
 • Løpende dialog med oppfølgingsgruppa i OSBECAF
Lokale feltrepresentanter
Ekstern kontroll av resultater og regnskap lokalt
Ekstern rapportering og rådgiving

E-post:

​​post@utdanningshjelpen.no

Kontakt

Vår facebook side: 

 • Grey Facebook Icon

Organisasjonsnummer:

 

990495769

Utdanningshjelpen er godkjent av: 

ik-stempel-transparent.png

Oslo, Norge